Bokhaga gård - En jordnära verksamhet!
Psykologutredningar

Jag erbjuder psykologutredningar för barn och ungdomar både vad gäller begåvning och psykiskt mående. De tester som används är bl a WISC-IV, Becks Ungdomsskalor, Ericastiftelsens Sandlådematerial och Rey Complex Figure Test etc. 

En psykologutredning kan vara användbar vid:

- Vidare neuropsykiatrisk bedömning.
- Dyslexiutredning.
- Frågor gällande begåvning och inlärningsförmåga.
- Bedömning av psykisk hälsa.Site Builder drivs av  Vistaprint