Bokhaga gård - En jordnära verksamhet!

Som psykolog och psykoterapeut erbjuder jag professionellt stöd för enskilda personer och familjer. Jag arbetar också mot socialtjänst och skola. Jag finns i centrala Malmö i fina och ändamålsenliga lokaler men har numera också möjlighet att ta emot på Nils Ahlins gata 2A i Ystad.

Jag har bland annat tagit fram Kamratkompassen, en manual som nu används i skolor runt om i Sverige. Programmet syftar till att öka barns sociala förmåga via mentaliseringsbaserade metoder.


                                               Varmt välkomna!
 
                                             Magnus Nilsson Tapper
Site Builder drivs av  Vistaprint