Bokhaga gård - En jordnära verksamhet!
Barnpsykoterapi

Barnpsykoterapi kan vara användbart vid t ex. trauma, relationssvårigheter och/eller när barnet kan behöva hjälp att utvecklas känslomässigt. I barnpsykoterapi involveras föräldrarna i hög grad i behandlingen. De övergripande målen med terapin är att stärka relationen mellan förälder och barn samt att hjälpa barnet till en mer gynnsam utveckling. För barn är inte alltid språket deras bästa sätt att kommunicera på. Man måste därför erbjuda barnet andra vägar till kommunikation vilket vanligen sker med hjälp av ett konkret material som man använder tillsammans med barnet. Det konkreta tillvägagångssättet kan innebära att man ritar, leker eller bygger i sandlådan tillsammans med barnet medan man samtalar.     
Site Builder drivs av  Vistaprint